לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


טבת - שבטJanuary 2015
טבת - שבט


זמנים ל-
זמנים ל-
Ashburn, US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
י טבת עשרה בטבת

ס“ז ק‘ שמע: 9:51
ס“ז תפילה: 10:39
חצות: 12:13
מנחה גדולה: 12:43
או״ח ב תפא‑תפד
1
יא

מנחה קטנה: 3:00
פלג המנחה: 3:59
הדלקת נרות: 4:41
שקיעה: 4:59
או״ח ב תפה‑תפח
2
יב ויחי
הבדלה: 5:43
או״ח ב תפט‑תצב
3
יג


עלות: 6:04
משיכיר: 6:32
הנץ: 7:29
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תצג‑תצו
4
יד

ס“ז ק‘ שמע: 9:52
ס“ז תפילה: 10:40
חצות: 12:15
מנחה גדולה: 12:45
או״ח ב תצז‑תק
5
טו


מנחה קטנה: 3:03
פלג המנחה: 4:02
שקיעה: 5:02
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ב תקא‑תקד
6
טז


עלות: 6:04
משיכיר: 6:32
הנץ: 7:29
או״ח ב תקה‑תקח
7
יז

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:41
חצות: 12:17
מנחה גדולה: 12:47
או״ח ב תקט‑תקיב
8
יח

מנחה קטנה: 3:05
פלג המנחה: 4:05
הדלקת נרות: 4:47
שקיעה: 5:05
או״ח ב תקיג‑תקטז
9
יט שמות
הבדלה: 5:50
או״ח ב תקיז‑תקכ
10
כ


עלות: 6:04
משיכיר: 6:31
הנץ: 7:29
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תקכא‑תקכד
11
כא

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:18
מנחה גדולה: 12:48
או״ח ב תקכה‑תקכח
12
כב


מנחה קטנה: 3:08
פלג המנחה: 4:08
שקיעה: 5:09
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ב תקכט‑תקלב
13
כג


עלות: 6:04
משיכיר: 6:31
הנץ: 7:28
או״ח ב תקלג‑תקלו
14
כד

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:19
מנחה גדולה: 12:49
או״ח ב תקלז‑תקמ
15
כה

מנחה קטנה: 3:10
פלג המנחה: 4:11
הדלקת נרות: 4:54
שקיעה: 5:12
או״ח ב תקמא‑תקמד
16
כו וארא
הבדלה: 5:57
או״ח ב תקמה‑תקמח
17
כז


עלות: 6:02
משיכיר: 6:30
הנץ: 7:26
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תקמט‑תקנב
18
כח

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:21
מנחה גדולה: 12:51
או״ח ב תקנג‑תקנו
19
כט


מנחה קטנה: 3:13
פלג המנחה: 4:15
שקיעה: 5:17
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ב תקנז‑תקס
20
א שבט


עלות: 6:01
משיכיר: 6:28
הנץ: 7:25
או״ח ב תקסא‑תקסד
21
ב

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:21
מנחה גדולה: 12:51
או״ח ב תקסה‑תקסח
22
ג

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:18
הדלקת נרות: 5:02
שקיעה: 5:20
או״ח ב תקסט‑תקעב
23
ד בא
הבדלה: 6:05
או״ח ב תקעג‑תקעו
24
ה


עלות: 5:59
משיכיר: 6:26
הנץ: 7:22
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תקעז‑תקפ
25
ו

ס“ז ק‘ שמע: 9:52
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:22
מנחה גדולה: 12:52
או״ח ב תקפא‑תקפד
26
ז


מנחה קטנה: 3:19
פלג המנחה: 4:22
שקיעה: 5:24
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ב תקפה‑תקפח
27
ח


עלות: 5:58
משיכיר: 6:24
הנץ: 7:20
או״ח ב תקפט‑תקצב
28
ט

ס“ז ק‘ שמע: 9:51
ס“ז תפילה: 10:42
חצות: 12:23
מנחה גדולה: 12:53
או״ח ב תקצג‑תקצו
29
י

מנחה קטנה: 3:21
פלג המנחה: 4:24
הדלקת נרות: 5:10
שקיעה: 5:28
או״ח ב תקצז‑תר
30
יא בשלח
הבדלה: 6:13
או״ח ב תרא‑תרד
31

© 2002 The AishDas Society.