לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אדר - ניסןMarch 2015
אדר - ניסן


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
י אדר


עלות: 5:07
משיכיר: 5:28
הנץ: 6:09
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג סא‑סד
1
יא

ס“ז ק‘ שמע: 9:11
ס“ז תפילה: 10:11
חצות: 12:12
מנחה גדולה: 12:43
או״ח ג סה‑סח
2
יב


מנחה קטנה: 3:44
פלג המנחה: 5:00
שקיעה: 6:15
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג סט‑עב
3
יג תענית אסתר
ערב פורים


עלות: 5:07
משיכיר: 5:28
הנץ: 6:08
או״ח ג עג‑עו
4
יד פורים

ס“ז ק‘ שמע: 9:10
ס“ז תפילה: 10:11
חצות: 12:12
מנחה גדולה: 12:42
או״ח ג עז‑פ
5
טו שושן פורים

מנחה קטנה: 3:43
פלג המנחה: 4:59
הדלקת נרות: 5:57
שקיעה: 6:15
או״ח ג פא‑פד
6
טז כי תשא
הבדלה: 6:59
או״ח ג פה‑פח
7
יז


עלות: 5:06
משיכיר: 5:27
הנץ: 6:08
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג פט‑צב
8
יח

ס“ז ק‘ שמע: 9:09
ס“ז תפילה: 10:10
חצות: 12:11
מנחה גדולה: 12:41
או״ח ג צג‑צו
9
יט


מנחה קטנה: 3:42
פלג המנחה: 4:58
שקיעה: 6:14
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג צז‑ק
10
כ


עלות: 5:06
משיכיר: 5:26
הנץ: 6:07
או״ח ג קא‑קד
11
כא

ס“ז ק‘ שמע: 9:08
ס“ז תפילה: 10:09
חצות: 12:10
מנחה גדולה: 12:40
או״ח ג קה‑קח
12
כב

מנחה קטנה: 3:42
פלג המנחה: 4:57
הדלקת נרות: 5:55
שקיעה: 6:13
או״ח ג קט‑קיב
13
כג ויקהל-פקודי
פרה
הבדלה: 6:57
או״ח ג קיג‑קטז
14
כד


עלות: 5:05
משיכיר: 5:25
הנץ: 6:06
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג קיז‑קכ
15
כה

ס“ז ק‘ שמע: 9:07
ס“ז תפילה: 10:08
חצות: 12:09
מנחה גדולה: 12:39
או״ח ג קכא‑קכד
16
כו


מנחה קטנה: 3:41
פלג המנחה: 4:56
שקיעה: 6:12
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג קכה‑קכח
17
כז


עלות: 5:04
משיכיר: 5:24
הנץ: 6:05
או״ח ג קכט‑קלב
18
כח

ס“ז ק‘ שמע: 9:06
ס“ז תפילה: 10:07
חצות: 12:08
מנחה גדולה: 12:38
או״ח ג קלג‑קלו
19
כט

מנחה קטנה: 3:40
פלג המנחה: 4:55
הדלקת נרות: 5:53
שקיעה: 6:11
או״ח ג קלז‑קמ
20
א ניסן ויקרא
החדש
הבדלה: 6:55
או״ח ג קמא‑קמד
21
ב


עלות: 5:03
משיכיר: 5:23
הנץ: 6:04
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג קמה‑קמח
22
ג

ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:06
חצות: 12:07
מנחה גדולה: 12:37
או״ח ג קמט‑קנב
23
ד


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:10
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג קנג‑קנו
24
ה


עלות: 5:02
משיכיר: 5:22
הנץ: 6:03
או״ח ג קנז‑קס
25
ו

ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
או״ח ג קסא‑קסד
26
ז

מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:53
הדלקת נרות: 5:51
שקיעה: 6:09
או״ח ג קסה‑קסח
27
ח צו
הגדול
הבדלה: 6:53
או״ח ג קסט‑קעב
28
ט


עלות: 5:00
משיכיר: 5:21
הנץ: 6:02
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג קעג‑קעו
29
י

ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
או״ח ג קעז‑קפ
30
יא


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:52
שקיעה: 6:08
או״ח ג קפא‑קפד
31

© 2002 The AishDas Society.