לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


שבט - אדרFebruary 2015
שבט - אדר


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יב שבט


עלות: 5:06
משיכיר: 5:28
הנץ: 6:10
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תרה‑תרח
1
יג

ס“ז ק‘ שמע: 9:12
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:44
או״ח ב תרט‑תריב
2
יד


מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
שקיעה: 6:17
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ב תריג‑תרטז
3
טו ט"ו בשבט


עלות: 5:07
משיכיר: 5:28
הנץ: 6:11
או״ח ב תריז‑תרכ
4
טז

ס“ז ק‘ שמע: 9:12
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:44
או״ח ב תרכא‑תרכד
5
יז

מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
הדלקת נרות: 6:00
שקיעה: 6:18
או״ח ב תרכה‑תרכח
6
יח יתרו
הבדלה: 7:02
או״ח ב תרכט‑תרלב
7
יט


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:11
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תרלג‑תרלו
8
כ

ס“ז ק‘ שמע: 9:13
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:45
או״ח ב תרלז‑תרמ
9
כא


מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
שקיעה: 6:18
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ב תרמא‑תרמד
10
כב


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:11
או״ח ב תרמה‑תרמח
11
כג

ס“ז ק‘ שמע: 9:13
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:45
או״ח ב תרמט‑תרנב
12
כד

מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
הדלקת נרות: 6:00
שקיעה: 6:18
או״ח ב תרנג
13
כה משפטים
שקלים
הבדלה: 7:02
או״ח ג א‑ד
14
כו


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:11
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג ה‑ח
15
כז

ס“ז ק‘ שמע: 9:12
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:44
או״ח ג ט‑יב
16
כח


מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
שקיעה: 6:18
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג יג‑טז
17
כט


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:11
או״ח ג יז‑כ
18
ל

ס“ז ק‘ שמע: 9:12
ס“ז תפילה: 10:13
חצות: 12:14
מנחה גדולה: 12:44
או״ח ג כא‑כד
19
א אדר

מנחה קטנה: 3:46
פלג המנחה: 5:02
הדלקת נרות: 5:59
שקיעה: 6:17
או״ח ג כה‑כח
20
ב תרומה
הבדלה: 7:01
או״ח ג כט‑לב
21
ג


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:10
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג לג‑לו
22
ד

ס“ז ק‘ שמע: 9:12
ס“ז תפילה: 10:12
חצות: 12:13
מנחה גדולה: 12:44
או״ח ג לז‑מ
23
ה


מנחה קטנה: 3:45
פלג המנחה: 5:01
שקיעה: 6:17
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג מא‑מד
24
ו


עלות: 5:08
משיכיר: 5:29
הנץ: 6:10
או״ח ג מה‑מח
25
ז

ס“ז ק‘ שמע: 9:11
ס“ז תפילה: 10:12
חצות: 12:13
מנחה גדולה: 12:43
או״ח ג מט‑נב
26
ח

מנחה קטנה: 3:45
פלג המנחה: 5:01
הדלקת נרות: 5:58
שקיעה: 6:16
או״ח ג נג‑נו
27
ט תצוה
זכור
הבדלה: 7:00
או״ח ג נז‑ס
28

© 2002 The AishDas Society.