לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


תמוז - אבJuly 2015
תמוז - אב


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יד תמוזעלות: 4:54
משיכיר: 5:16
הנץ: 6:00
או״ח ג תקמט‑תקנב
1
טו


ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:04
מנחה גדולה: 12:34
או״ח ג תקנג‑תקנו
2
טז


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:52
הדלקת נרות: 5:50
שקיעה: 6:08
או״ח ג תקנז‑תקס
3
יז בלק

הבדלה: 6:52
או״ח ג תקסא‑תקסד
4
יח צום תמוזעלות: 4:55
משיכיר: 5:17
הנץ: 6:01
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תקסה‑תקסח
5
יט


ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
או״ח ג תקסט‑תקעב
6
כמנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:53
שקיעה: 6:08
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג תקעג‑תקעו
7
כאעלות: 4:55
משיכיר: 5:17
הנץ: 6:01
או״ח ג תקעז‑תקפ
8
כב


ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
או״ח ג תקפא‑תקפד
9
כג


מנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:53
הדלקת נרות: 5:51
שקיעה: 6:09
או״ח ג תקפה‑תקפח
10
כד פינחס

הבדלה: 6:53
או״ח ג תקפט‑תקצב
11
כהעלות: 4:56
משיכיר: 5:18
הנץ: 6:02
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תקצג‑תקצד
12
כו


ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
יו״ד א א‑ד
13
כזמנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:09
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א ה‑ח
14
כחעלות: 4:57
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:02
יו״ד א ט‑יב
15
כט


ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
יו״ד א יג‑טז
16
א אב


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
יו״ד א יז‑כ
17
ב מטות-מסעי

הבדלה: 6:54
יו״ד א כא‑כד
18
געלות: 4:57
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:03
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א כה‑כח
19
ד


ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
יו״ד א כט‑לב
20
המנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:10
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א לג‑לו
21
ועלות: 4:58
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:03
יו״ד א לז‑מ
22
ז


ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
יו״ד א מא‑מד
23
ח


מנחה קטנה: 3:39
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
יו״ד א מה‑מח
24
ט דברים
חזון
ערב תשעה באב
הבדלה: 6:54
יו״ד א מט‑נב
25
י תשעה באבעלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א נג‑נו
26
יא


ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
יו״ד א נז‑ס
27
יבמנחה קטנה: 3:39
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:10
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א סא‑סד
28
יגעלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
יו״ד א סה‑סח
29
יד


ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א סט‑עב
30
טו


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
יו״ד א עג‑עו
31

© 2002 The AishDas Society.