לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


סיון - תמוזJune 2015
סיון - תמוז


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יד סיון

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
או״ח ג תכט‑תלב
1
טו


מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:46
שקיעה: 6:01
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג תלג‑תלו
2
טז


עלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:54
או״ח ג תלז‑תמ
3
יז

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:29
או״ח ג תמא‑תמד
4
יח

מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:46
הדלקת נרות: 5:44
שקיעה: 6:02
או״ח ג תמה‑תמח
5
יט בהעלתך
הבדלה: 6:46
או״ח ג תמט‑תנב
6
כ


עלות: 4:49
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:55
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תנג‑תנו
7
כא

ס“ז ק‘ שמע: 8:57
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:29
או״ח ג תנז‑תס
8
כב


מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:47
שקיעה: 6:03
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג תסא‑תסד
9
כג


עלות: 4:49
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:56
או״ח ג תסה‑תסח
10
כד

ס“ז ק‘ שמע: 8:58
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:30
או״ח ג תסט‑תעב
11
כה

מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:48
הדלקת נרות: 5:45
שקיעה: 6:03
או״ח ג תעג‑תעו
12
כו שלחלך
הבדלה: 6:48
או״ח ג תעז‑תפ
13
כז


עלות: 4:50
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:57
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תפא‑תפד
14
כח

ס“ז ק‘ שמע: 8:59
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:31
או״ח ג תפה‑תפח
15
כט


מנחה קטנה: 3:33
פלג המנחה: 4:48
שקיעה: 6:04
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג תפט‑תצב
16
ל


עלות: 4:50
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:57
או״ח ג תצג‑תצו
17
א תמוז

ס“ז ק‘ שמע: 8:59
ס“ז תפילה: 10:00
חצות: 12:01
מנחה גדולה: 12:31
או״ח ג תצז‑תק
18
ב

מנחה קטנה: 3:33
פלג המנחה: 4:49
הדלקת נרות: 5:47
שקיעה: 6:05
או״ח ג תקא‑תקד
19
ג קורח
הבדלה: 6:49
או״ח ג תקה‑תקח
20
ד


עלות: 4:51
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:58
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תקט‑תקיב
21
ה

ס“ז ק‘ שמע: 9:00
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:02
מנחה גדולה: 12:32
או״ח ג תקיג‑תקטז
22
ו


מנחה קטנה: 3:34
פלג המנחה: 4:50
שקיעה: 6:06
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג תקיז‑תקכ
23
ז


עלות: 4:52
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:59
או״ח ג תקכא‑תקכד
24
ח

ס“ז ק‘ שמע: 9:01
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:33
או״ח ג תקכה‑תקכח
25
ט

מנחה קטנה: 3:35
פלג המנחה: 4:51
הדלקת נרות: 5:48
שקיעה: 6:06
או״ח ג תקכט‑תקלב
26
י חקת
הבדלה: 6:51
או״ח ג תקלג‑תקלו
27
יא


עלות: 4:53
משיכיר: 5:15
הנץ: 6:00
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג תקלז‑תקמ
28
יב

ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:02
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:34
או״ח ג תקמא‑תקמד
29
יג


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:51
שקיעה: 6:07
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג תקמה‑תקמח
30

© 2002 The AishDas Society.