לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 ערוך השולחן,
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ירושלמי
 AishDas Events


ניסןApril 2014
ניסן


זמנים ל-
זמנים ל-
Jerusalem, IL
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
א ניסן


מנחה קטנה: 4:20
פלג המנחה: 5:38
שקיעה: 6:56
י' הוריות י
1
ב


עלות: 5:11
משיכיר: 5:36
הנץ: 6:24
י' הוריות יא
2
ג

ס“ז ק‘ שמע: 9:32
ס“ז תפילה: 10:34
חצות: 12:40
מנחה גדולה: 1:12
י' הוריות יב
3
ד

מנחה קטנה: 4:20
פלג המנחה: 5:39
הדלקת נרות: 6:40
שקיעה: 6:58
י' הוריות יג
4
ה מצרע
הבדלה: 7:42
י' הוריות יד
5
ו


עלות: 5:05
משיכיר: 5:30
הנץ: 6:19
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' הוריות טו
6
ז

ס“ז ק‘ שמע: 9:28
ס“ז תפילה: 10:32
חצות: 12:39
מנחה גדולה: 1:11
י' הוריות טז
7
ח


מנחה קטנה: 4:21
פלג המנחה: 5:41
שקיעה: 7:00
י' הוריות יז
8
ט


עלות: 5:01
משיכיר: 5:26
הנץ: 6:16
י' הוריות יח
9
י

ס“ז ק‘ שמע: 9:26
ס“ז תפילה: 10:30
חצות: 12:38
מנחה גדולה: 1:10
י' הוריות יט
10
יא

מנחה קטנה: 4:22
פלג המנחה: 5:42
הדלקת נרות: 6:45
שקיעה: 7:03
י' נידה א
11
יב אחרי מות
הגדול
הבדלה: 7:47
י' נידה ב
12
יג


עלות: 4:56
משיכיר: 5:21
הנץ: 6:11
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה ג
13
יד תענית בכורות
ערב פסח
ס“ז ק‘ שמע: 9:23
ס“ז תפילה: 10:28
חצות: 12:37
מנחה גדולה: 1:09
הדלקת נרות: 6:47
י' נידה ד
14
טו פסח יום א'


מנחה קטנה: 4:23
פלג המנחה: 5:44
שקיעה: 7:05
י' נידה ה
15
טז פסחיום ב'
א בעמר

עלות: 4:52
משיכיר: 5:17
הנץ: 6:07
הבדלה: 7:50
י' נידה ו
16
יז פסח יום ג'
ב בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 9:21
ס“ז תפילה: 10:26
חצות: 12:36
מנחה גדולה: 1:09
י' נידה ז
17
יח פסח יום ד'
ג בעמר

מנחה קטנה: 4:24
פלג המנחה: 5:46
הדלקת נרות: 6:49
שקיעה: 7:07
י' נידה ח
18
יט פסח יום ה'
ד בעמר
הבדלה: 7:52
י' נידה ט
19
כ פסח יום ו'
ה בעמר

עלות: 4:46
משיכיר: 5:12
הנץ: 6:03
הדלקת נרות: 6:51
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה י
20
כא פסח יום ז'
ו בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 9:19
ס“ז תפילה: 10:24
חצות: 12:35
מנחה גדולה: 1:08
י' נידה יא
21
כב פסח יום ח'
ז בעמר

מנחה קטנה: 4:26
פלג המנחה: 5:48
שקיעה: 7:10
הבדלה: 7:54
י' נידה יב
22
כג ח בעמר


עלות: 4:43
משיכיר: 5:09
הנץ: 5:59
י' נידה יג
23
כד ט בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 9:17
ס“ז תפילה: 10:23
חצות: 12:35
מנחה גדולה: 1:08
י' ברכות א
24
כה י בעמר

מנחה קטנה: 4:26
פלג המנחה: 5:49
הדלקת נרות: 6:54
שקיעה: 7:12
י' ברכות ב
25
כו קדשים
יא בעמר
הבדלה: 7:57
י' ברכות ג
26
כז יב בעמר


עלות: 4:37
משיכיר: 5:04
הנץ: 5:55
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' ברכות ד
27
כח יום השואה
יג בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 9:14
ס“ז תפילה: 10:21
חצות: 12:34
מנחה גדולה: 1:08
י' ברכות ה
28
כט יד בעמר


מנחה קטנה: 4:28
פלג המנחה: 5:51
שקיעה: 7:15
י' ברכות ו
29
ל טו בעמר


עלות: 4:34
משיכיר: 5:01
הנץ: 5:52
י' ברכות ז
30

© 2002 The AishDas Society.