לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אלול - תשריSeptember 2014
אלול - תשרי


זמנים ל-
זמנים ל-
Seattle, US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ו אלול

ס“ז ק‘ שמע: 9:49
ס“ז תפילה: 10:56
חצות: 1:10
מנחה גדולה: 1:43
או״ח ב ד‑ו
1
ז


מנחה קטנה: 5:03
פלג המנחה: 6:26
שקיעה: 7:49
או״ח ב ז‑ט
2
ח


עלות: 4:53
משיכיר: 5:27
הנץ: 6:31
או״ח ב י‑יב
3
ט

ס“ז ק‘ שמע: 9:51
ס“ז תפילה: 10:57
חצות: 1:09
מנחה גדולה: 1:42
או״ח ב יג‑טו
4
י

מנחה קטנה: 4:59
פלג המנחה: 6:21
הדלקת נרות: 7:25
שקיעה: 7:43
או״ח ב טז‑יח
5
יא כיתצא
הבדלה: 8:25
או״ח ב יט‑כא
6
יב


עלות: 5:00
משיכיר: 5:34
הנץ: 6:36
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב כב‑כד
7
יג

ס“ז ק‘ שמע: 9:53
ס“ז תפילה: 10:57
חצות: 1:07
מנחה גדולה: 1:40
או״ח ב כה‑כז
8
יד


מנחה קטנה: 4:53
פלג המנחה: 6:14
שקיעה: 7:35
או״ח ב כח‑ל
9
טו


עלות: 5:05
משיכיר: 5:38
הנץ: 6:40
או״ח ב לא‑לג
10
טז

ס“ז ק‘ שמע: 9:54
ס“ז תפילה: 10:58
חצות: 1:06
מנחה גדולה: 1:38
או״ח ב לד‑לו
11
יז

מנחה קטנה: 4:49
פלג המנחה: 6:09
הדלקת נרות: 7:11
שקיעה: 7:29
או״ח ב לז‑לט
12
יח כיתבוא
הבדלה: 8:11
או״ח ב מ‑מב
13
יט


עלות: 5:12
משיכיר: 5:44
הנץ: 6:46
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב מג‑מה
14
כ

ס“ז ק‘ שמע: 9:56
ס“ז תפילה: 10:59
חצות: 1:05
מנחה גדולה: 1:36
או״ח ב מו‑מח
15
כא


מנחה קטנה: 4:44
פלג המנחה: 6:02
שקיעה: 7:21
או״ח ב מט‑נא
16
כב


עלות: 5:16
משיכיר: 5:48
הנץ: 6:50
או״ח ב נב‑נד
17
כג

ס“ז ק‘ שמע: 9:57
ס“ז תפילה: 11:00
חצות: 1:04
מנחה גדולה: 1:35
או״ח ב נה‑נז
18
כד

מנחה קטנה: 4:40
פלג המנחה: 5:57
הדלקת נרות: 6:57
שקיעה: 7:15
או״ח ב נח‑ס
19
כה נצבים-וילך
Leil Selichot
הבדלה: 7:57
או״ח ב סא‑סג
20
כו


עלות: 5:23
משיכיר: 5:54
הנץ: 6:55
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב סד‑סו
21
כז

ס“ז ק‘ שמע: 9:59
ס“ז תפילה: 11:00
חצות: 1:02
מנחה גדולה: 1:33
או״ח ב סז‑סט
22
כח


מנחה קטנה: 4:35
פלג המנחה: 5:50
שקיעה: 7:06
או״ח ב ע‑עב
23
כט ערב ראש השנה

עלות: 5:27
משיכיר: 5:58
הנץ: 6:59
הדלקת נרות: 6:46
או״ח ב עג‑עה
24
א תשרי ראש השנה

ס“ז ק‘ שמע: 10:01
ס“ז תפילה: 11:01
חצות: 1:01
מנחה גדולה: 1:31
או״ח ב עו‑עח
25
ב ראש השנה יום ב'

מנחה קטנה: 4:31
פלג המנחה: 5:45
הדלקת נרות: 6:42
שקיעה: 7:00
או״ח ב עט‑פא
26
ג האזינו
שובה
הבדלה: 7:42
או״ח ב פב‑פד
27
ד צום גדליה


עלות: 5:33
משיכיר: 6:04
הנץ: 7:05
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב פה‑פז
28
ה

ס“ז ק‘ שמע: 10:03
ס“ז תפילה: 11:02
חצות: 1:00
מנחה גדולה: 1:30
או״ח ב פח‑צ
29
ו


מנחה קטנה: 4:25
פלג המנחה: 5:39
שקיעה: 6:52
או״ח ב צא‑צג
30

© 2002 The AishDas Society.