לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


תמוז - אבJuly 2014
תמוז - אב


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ג תמוז


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:52
שקיעה: 6:07
או״ח א תיח‑תכ
1
ד


עלות: 4:54
משיכיר: 5:16
הנץ: 6:00
או״ח א תכא‑תכג
2
ה

ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:04
מנחה גדולה: 12:34
או״ח א תכד‑תכו
3
ו

מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:52
הדלקת נרות: 5:50
שקיעה: 6:08
או״ח א תכז‑תכט
4
ז בלק
הבדלה: 6:52
או״ח א תל‑תלב
5
ח


עלות: 4:55
משיכיר: 5:17
הנץ: 6:01
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תלג‑תלה
6
ט

ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
או״ח א תלו‑תלח
7
י


מנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:53
שקיעה: 6:09
או״ח א תלט‑תמא
8
יא


עלות: 4:55
משיכיר: 5:18
הנץ: 6:02
או״ח א תמב‑תמד
9
יב

ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תמה‑תמז
10
יג

מנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:53
הדלקת נרות: 5:51
שקיעה: 6:09
או״ח א תמח‑תנ
11
יד פינחס
הבדלה: 6:53
או״ח א תנא‑תנג
12
טו


עלות: 4:56
משיכיר: 5:18
הנץ: 6:02
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תנד‑תנו
13
טז

ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תנז‑תנט
14
יז צום תמוז


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:09
או״ח א תס‑תסב
15
יח


עלות: 4:57
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:02
או״ח א תסג‑תסה
16
יט

ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תסו‑תסח
17
כ

מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
או״ח א תסט‑תעא
18
כא מטות
הבדלה: 6:54
או״ח א תעב‑תעד
19
כב


עלות: 4:57
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:03
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תעה‑תעז
20
כג

ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
או״ח א תעח‑תפ
21
כד


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:10
או״ח א תפא‑תפג
22
כה


עלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
או״ח א תפד‑תפו
23
כו

ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
או״ח א תפז‑תפט
24
כז

מנחה קטנה: 3:39
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
או״ח א תצ‑תצב
25
כח מסעי
הבדלה: 6:54
או״ח א תצג‑תצה
26
כט


עלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תצו‑תצח
27
א אב

ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
או״ח א תצט‑תקא
28
ב


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:10
או״ח א תקב‑תקד
29
ג


עלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
או״ח א תקה‑תקז
30
ד

ס“ז ק‘ שמע: 9:05
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:37
או״ח א תקח‑תקי
31

© 2002 The AishDas Society.