לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 ערוך השולחן,
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ירושלמי
 AishDas Events


ניסןApril 2014
ניסן


זמנים ל-
זמנים ל-
Denton, US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
א ניסן


מנחה קטנה: 5:12
פלג המנחה: 6:30
שקיעה: 7:48
י' הוריות י
1
ב


עלות: 6:00
משיכיר: 6:25
הנץ: 7:15
י' הוריות יא
2
ג

ס“ז ק‘ שמע: 10:22
ס“ז תפילה: 11:25
חצות: 1:32
מנחה גדולה: 2:03
י' הוריות יב
3
ד

מנחה קטנה: 5:12
פלג המנחה: 6:32
הדלקת נרות: 7:33
שקיעה: 7:51
י' הוריות יג
4
ה מצרע
הבדלה: 8:35
י' הוריות יד
5
ו


עלות: 5:54
משיכיר: 6:20
הנץ: 7:09
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' הוריות טו
6
ז

ס“ז ק‘ שמע: 10:19
ס“ז תפילה: 11:23
חצות: 1:30
מנחה גדולה: 2:02
י' הוריות טז
7
ח


מנחה קטנה: 5:14
פלג המנחה: 6:34
שקיעה: 7:53
י' הוריות יז
8
ט


עלות: 5:50
משיכיר: 6:16
הנץ: 7:06
י' הוריות יח
9
י

ס“ז ק‘ שמע: 10:17
ס“ז תפילה: 11:21
חצות: 1:30
מנחה גדולה: 2:02
י' הוריות יט
10
יא

מנחה קטנה: 5:15
פלג המנחה: 6:35
הדלקת נרות: 7:38
שקיעה: 7:56
י' נידה א
11
יב אחרי מות
הגדול
הבדלה: 8:40
י' נידה ב
12
יג


עלות: 5:44
משיכיר: 6:10
הנץ: 7:01
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה ג
13
יד תענית בכורות
ערב פסח
ס“ז ק‘ שמע: 10:14
ס“ז תפילה: 11:19
חצות: 1:29
מנחה גדולה: 2:01
הדלקת נרות: 7:40
י' נידה ד
14
טו פסח יום א'


מנחה קטנה: 5:16
פלג המנחה: 6:37
שקיעה: 7:58
י' נידה ה
15
טז פסחיום ב'
א בעמר

עלות: 5:40
משיכיר: 6:06
הנץ: 6:57
הבדלה: 8:43
י' נידה ו
16
יז פסח יום ג'
ב בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 10:12
ס“ז תפילה: 11:17
חצות: 1:28
מנחה גדולה: 2:01
י' נידה ז
17
יח פסח יום ד'
ג בעמר

מנחה קטנה: 5:17
פלג המנחה: 6:39
הדלקת נרות: 7:43
שקיעה: 8:01
י' נידה ח
18
יט פסח יום ה'
ד בעמר
הבדלה: 8:45
י' נידה ט
19
כ פסח יום ו'
ה בעמר

עלות: 5:34
משיכיר: 6:01
הנץ: 6:52
הדלקת נרות: 7:44
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה י
20
כא פסח יום ז'
ו בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 10:09
ס“ז תפילה: 11:15
חצות: 1:27
מנחה גדולה: 2:00
י' נידה יא
21
כב פסח יום ח'
ז בעמר

מנחה קטנה: 5:18
פלג המנחה: 6:41
שקיעה: 8:04
הבדלה: 8:48
י' נידה יב
22
כג ח בעמר


עלות: 5:30
משיכיר: 5:57
הנץ: 6:49
י' נידה יג
23
כד ט בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 10:07
ס“ז תפילה: 11:13
חצות: 1:26
מנחה גדולה: 2:00
י' ברכות א
24
כה י בעמר

מנחה קטנה: 5:19
פלג המנחה: 6:43
הדלקת נרות: 7:48
שקיעה: 8:06
י' ברכות ב
25
כו קדשים
יא בעמר
הבדלה: 8:51
י' ברכות ג
26
כז יב בעמר


עלות: 5:25
משיכיר: 5:52
הנץ: 6:44
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' ברכות ד
27
כח יום השואה
יג בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 10:05
ס“ז תפילה: 11:12
חצות: 1:26
מנחה גדולה: 1:59
י' ברכות ה
28
כט יד בעמר


מנחה קטנה: 5:21
פלג המנחה: 6:45
שקיעה: 8:09
י' ברכות ו
29
ל טו בעמר


עלות: 5:21
משיכיר: 5:49
הנץ: 6:41
י' ברכות ז
30

© 2002 The AishDas Society.