Yearly Archive: 2009

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:28

כח: מְעוֹתָיו שֶׁל יִשְׂרָאֵל מֻפְקָדוֹת בְּיַד עוֹבֵד כּוֹכָבִים, וְהִלְוָה אוֹתָם לְיִשְׂרָאֵל בְּרִבִּית, אִם הָיוּ בְּאַחְרָיוּת הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁאִם יֹאבַד הַחוֹב יִתְחַיֵּב הוּא לְשַׁלֵּם בִּמְעוֹתָיו, מֻתָּר. וְאִם אֵינוֹ בְּאַחְרָיוּת הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים, אָסוּר – קסט. וְלָכֵן בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְבוּצוֹת מָעוֹת, – קֻפּוֹת חִסָּכוֹן – שפארקאסע וְכַדּוֹמֶה, שֶׁיֵּשׁ לַיִּשְׂרְאֵלִים חֲלָקִים – מְנָיוֹת – אקְציען שָׁמָּה וְיִשְׂרְאֵלִים לֹוִים מִשָּׁם בְּרִבִּית, אַף -עַל -פִּי שֶׁהַמְמֻנִּים...

0

A Sukkah in the Sun

R. Hanina b. Papa, and according to others, R. Simlai, lectured: In the future to come, HaQadosh barukh Hu (HQBH) will take the seifer Torah and rest it on His “Chest” and say, “Whomever was occupied in it, let them come and take their reward!” Immediately, all the nations will gather and come in a mixed chaos… But HQBH said...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:27

כז:יִשְׂרָאֵל שֶׁהִלְוָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים עַל מַשְׁכּוֹן בְּרִבִּית כָּךְ וְכָךְ לְחֹדֶשׁ, וְאַחַר כָּךְ בָּא הַיִּשְׂרָאֵל לַחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא יַלְוֶה לוֹ אֶת הַמָּעוֹת עַל מַשְׁכּוֹן זֶה, וְשֶׁהוּא יִטּוֹל אֶת הָרִבִּית שֶׁתַּעֲלֶה מֵהַיּוֹם עַד הַפֵּרָעוֹן, מֻתָּר. אֲבָל אִם הַיִּשְׂרָאֵל הָרִאשׁוֹן כְּבָר זָקַף אֶת הַקֶּרֶן עִם הָרִבִּית לְכָל זְמַן הַהַלְוָאָה הֲרֵי הַכֹּל הִיא כְּקֶרֶן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְאָסוּר לִלְוֹת עַל מַשְׁכּוֹן זֶה מִיִּשְׂרָאֵל חֲבֵרוֹ בְּרִבִּית, דַּהֲוֵי...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:25-26

(I missed Friday, so as to discourage that happening, I’m going to force myself to make it up today. There will be two se’ifim in today’s post.) כה: עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁאָמַר לְיִשְׂרָאֵל, לְוֵה בִּשְׁבִילִי מָעוֹת בְּרִבִּית מִיִּשְׂרָאֵל עַל מַשְׁכּוֹן זֶה, אוֹ אֲפִלּוּ אֵינוֹ נוֹתֵן לוֹ מַשְׁכּוֹן אֶלָּא שְׁטַר- חוֹב, וְהַמַּלְוֶה סוֹמֵךְ אֶת עַצְמוֹ רַק עַל הַמַּשְׁכּוֹן אוֹ עַל הַשְּׁטָר שֶׁל...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:24

כד:ישראל שלוה מעובד כוכבים ברבית, וישראל אחר יהיה ערב, עם הוא בענין שאין העובד כוכבים יכול לתבוע תחלה אלא את הלוה, ואך כשלא יהיה אפשר לגבות מן הלוה, אז יכול לתבוע מן הערב, מתר. אבל אם הוא בענין שהעובד כוכבים יכול לתבוע תחלה את הערב, אם כן, הוי כאלו הערב לוה מן העובד כוכבים והלוה לישראל הלוה ואסור. וכן עובד...

5

An Esrog For Your Wife?

Lifted from Revach.net. An Esrog For Your Wife? Rav Shalom Eisen, z’tl was a dayan and moreh tzedek in Yerushalayim more than fifty years ago.  He was also known as an expert in the kashrus and hiddurim of esrogim and lulavim.  As each Succos approached, hundreds of people would appear at his house to show him the arba minim which...

0

Letter to RCA Membership – Glatt Yosher

The following letter was sent to RCA member rabbis: Dear Rabbonim Chashuvim, We know that, like us, you were sickened and embarrassed by the recent scenes of religious Jews being led off in handcuffs, charged with corruption, money laundering, and even organ trafficking.  What makes things worse is that this is only the latest of innumerable such scandals involving illegal...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:23

כג: מתר להרבות בנדונית חתנים, כגון שפסק נדוניא לבתו והתנה עם חתנו שכל שנה שיניח אצלו את הנדוניא יתן לו כך וכך שכר, מתר, שאין זה אלא כמוסיף לו נדוניא, וכאלו אמר לו אני נותן לך מתנה כך וכך לזמן פלוני. ואם לא אתן לך לזמן פלוני, עוד אני מוסיף לך כך וכך, דמתר. ודוקא כשהתנו כן מיד בשעת כתיבת...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:22

כב: ודוקא בשכירות קרקע מתר לו להרבות בענין הזה, מפני שהקרקע נקנית לו מיד. אבל להרבות בשכירות פועל, אסור בענין זה, דהינו שאם שוכר את האדם שיעשה לו מלאכתו לאחר זמן ומקדים לו שכרו היום קדם שנכנס למלאכה ובשביל זה יעשה לו את המלאכה בפחות מן הראוי, זאת אסור, דכיון דהפועל אינו משתעבד מהשתא הוי ליה כמו הלואה. אך אם...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:21

כא: מתר להרבות שכר הקרקע. כיצד. השכיר לו את החצר ואמר לו קדם שהחזיק בו, אם תתן לי את השכירות מיד, הרי הוא לך בעשרה זהובים לשנה. ואם תשלם לי בכל חדש, תתן לי בעד כל חדש זהוב אחד, מתר. והטעם בזה, משום דמצד הדין שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף . הלכך כאשר לוקח ממנו זהוב בכל חדש, דהוו להו...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:20

כ: ראובן שהולך למקום שקונים סחורה בזול, יכול שמעון לומר לו, הבא לי סחורה משם ואני אתן לך רוח כך וכך, ובלבד שתהא אחריות הסחורה על ראובן עד שהוא מוסרה לשמעון If Re’uvein is traveling to a place where they sell some product cheaply, Shim’on is allowed to say to him, “Bring me merchandise from there, and I will give...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:19

יט: מתר להלוות לחברו מאה דינרין שיקנה בהם סחורה על היריד, ובשובם לביתם יתן לו הלוה מאה ועשרים דינרין בעדה, ובלבד שיקבל המלוה את הסחורה ויוליכנה לביתו ותהיה אחריות הדרך על המלוה, דהוי כמו שיש לו חלק ברוח הסחורה, הואיל ומקבל עליו אחריות – קע”ג It is permited for one to lend his friend 100 dinar so that he could...

0

Memories of His Child Ephraim

(My first attempt at this post was seriously flawed, both typographically and in flow. This is a significant reworking. If you have ideas for further improvement, they’re eagerly invited.) I Why is it that we established the custom to read the Torah once annually from Shemini Atzeres to Shemini Atzeres, thereby turning the second day of Shemini Atzeres (the only...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:18

יח: מי שיש לו סחורה שנמכרת כאן בזול ובמקום אחר ביקר,ואמר לו חברו: תנה לי סחורה זאת ואוליכנה למקום היקר ואמכרנה שם ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני, ואפרענה לך כפי מה שהיה שוה שם לאחר נכיון ההוצאות שעלו על הסחורה, אם האחריות בהליכה היתה על הלוקח, אסור. ואם האחריות על המוכר, מתר. והוא שיתן להלוקח איזה דבר בשביל טרחו...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:17

יז: ואם הקבע השער לתבואה, יכול לקנות בהקדמת מעות כפי השער, אע”פ שאין להמוכר כלום, שהריאפלו תתיקר אחר כך התבואה, אין הלוקח מרויח במה שהקדים את המעות, כיון שהיה יכול לקנות אז תבואה במעותיו בשער זה. ומאחר שפסק בהתר, אע”פ שנתיקרה אחר כך התבואה, בשעת הפרעון, ואינו רוצה לתת לו את התבואה שפסק עליה, יכול לשומה על סחורה אחרת שיתן...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:16

טז: אסור לקנות תבואה או שאר דבר בהקדמת מעות, ושיתן לו את התבואה לאחר זמן, דחישינן שמא בינתים תתיקר התבואה אחר כך בזמן שיתן לו את התבואה, ונמצא הלוקח נוטל יותר משעור מעותיו בשביל שהקדים את המעות. אבל אם יש להמוכר גם עתה כל התבואה שהוא מוכר, אע”פ שלא יתננה ללוקח עד לאחר זמן מתר, כי מה שיש להאדם יכול...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:15

טו: ובאפן זה יכולין להועיל, כגון ראובן שצריך למעות בניסן, הולך אצל שמעון, ושמעון נותן לו שטר חוב על עצמו, שהוא חיב לפרע לראובן מאה זהובים בחדש תשרי – וכנגד זה נותן גם ראובן שטר חוב כזה לשמעון, שהוא חיב לפרוע לו מאה זהובים בתשרי, כדי שיהא שמעון בטוח, והולך ראובן ומוכר את שטר החוב שיש לו על שמעון ללוי...

0

Finding the Means to Return to Your Ideal You

Many thanks to Jon Baker for recording my talk before selichos at the Yavneh Minyan last motza’ei Shabbos. The material: An audio recording is here. And here is the handout. The first two pages were the topic of the opening of the talk, about the Rambam’s two kinds of vidui. The second sheet contains quotes from Mesilas Yesharim discussing the...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:14

יד: מי שיש לו שטר חוב על חברו מתר למכרו לאחר בפחות, ואפלו קדם זמן הפרעון. ויכתב המוכר להלוקח, אני מוכר לך שטר זה, וקני לך איהו וכל שעבודו. וצריך שיהא האחריות על הלוקח. רק אחריות שבא מחמת המוכר, כגון שהשטר פרוע וכדומה, יכול להיות על המוכר. וכשם שיכול למכר את השטר לאחר בפחות, כמו כן יכול למכרו גם להלוה...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:13

יג: דבר שיש לו שער ידוע, אסור למכרו ביותר מן השער מפני שממתין לו את המעות. אבל דבר שאין לו שער ידוע, אע”פ שאם היה נותן לו עתה את המעות, היה נותנו לו בפחות, ובשביל שהוא ממתין את המעות מוכר לו קצת ביותר, מתר. ובלבד שלא יעלהו הרבה – וכתוב בחוות דעת, דהינו שתות או יותר עד שנכר לכל שבשביל...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:12

יב: המלוה מעות על משכון בית או שדה או מקום בבית הכנסת והמלוה יקח את הפרות מהמשכון, צריך להיות בנכיתא, דהינו שינכה לו מן החוב דבר קצוב לכל שנה, שזו תהיה השכירות שנותן המלוה. ואפלו השכירות שוה יותר ממה שקצבו ביניהם, מתר. אבל לא יחזר המלוה וישכירו להלוה עצמו. ועוד יש בענין משכנתא, הרבה חלוקי דינים, ואין לעשות כי אם...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:11

יא: אסור להלוות לאחד סאה תבואה שיחזיר לו אחר כך סאה תבואה, אפלו מין במינו, כי שמא תתיקר בינתים התבואה ונמצא זה מחזיר יותר ממה שלוה. אך יעשנו דמים, שאם תתיקר התבואה לא יתן לו רק הדמים. ואם יש ללוה אפלו רק מעט ממין זה, מתר ללות אפלו כמה כורין. וכן אם יש לאותו מין שער קבוע בשוק, מתר ללוות,...

0

Eight Years…

This song tells the based-on-truth story of someone who was saved from the Sbarro’s bombing on August 9th 2001. Then, after his return to New York, he missed work a month later to stay with someone while their father underwent surgery — thereby missing work that Tuesday morning at Cantor Fitzgerald, in the World Trade Center, in One World Trade...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:10

י: אפלו טובת הנאה שאינה ממון, אסור להמלוה להנות מן הלוה, כגון שאם המלוה הוא בעל מלאכה, והלוה הזה אין דרכו לתן לו מלאכה בפעם אחרת, רק עתה מחמת שהלוהו רוצה לתת לו מלאכתו, אסור – קס Even in the “benefit of pleasure” [ie: the satisfaction one feels in doing a favor for someone], which has no monetary value, it...