לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עהש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


טבת - שבטJanuary 2019
טבת - שבט


זמנים ל-
זמנים ל-
Princeton, NJ, US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
כד טבת


מנחה קטנה: 2:46
פלג המנחה: 3:44
שקיעה: 4:43
חומ ב שכא‑שכד
1
כה


עלות: 5:55
משיכיר: 6:23
הנץ: 7:22
חומ ב שכה‑שכח
2
כו

ס“ז ק‘ שמע: 9:42
ס“ז תפילה: 10:29
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:33
חומ ב שכט‑שלב
3
כז

מנחה קטנה: 2:48
פלג המנחה: 3:47
הדלקת נרות: 4:27
שקיעה: 4:45
חומ ב שלג‑שלו
4
כח וארא
הבדלה: 5:30
חומ ב שלז‑שמ
5
כט


עלות: 5:55
משיכיר: 6:23
הנץ: 7:22
חומ ב שמא‑שמד
6
א שבט

ס“ז ק‘ שמע: 9:43
ס“ז תפילה: 10:30
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
חומ ב שמה‑שמח
7
ב


מנחה קטנה: 2:51
פלג המנחה: 3:50
שקיעה: 4:49
חומ ב שמט‑שנב
8
ג


עלות: 5:55
משיכיר: 6:23
הנץ: 7:21
חומ ב שנג‑שנו
9
ד

ס“ז ק‘ שמע: 9:44
ס“ז תפילה: 10:31
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
חומ ב שנז‑שס
10
ה

מנחה קטנה: 2:53
פלג המנחה: 3:53
הדלקת נרות: 4:34
שקיעה: 4:52
חומ ב שסא‑שסד
11
ו בא
הבדלה: 5:37
חומ ב שסה‑שסח
12
ז


עלות: 5:54
משיכיר: 6:22
הנץ: 7:20
חומ ב שסט‑שעב
13
ח

ס“ז ק‘ שמע: 9:44
ס“ז תפילה: 10:32
חצות: 12:08
מנחה גדולה: 12:38
חומ ב שעג‑שעו
14
ט


מנחה קטנה: 2:56
פלג המנחה: 3:56
שקיעה: 4:56
חומ ב שעז‑שפ
15
י


עלות: 5:53
משיכיר: 6:21
הנץ: 7:19
חומ ב שפא‑שפד
16
יא

ס“ז ק‘ שמע: 9:44
ס“ז תפילה: 10:32
חצות: 12:09
מנחה גדולה: 12:39
חומ ב שפה‑שפח
17
יב

מנחה קטנה: 2:58
פלג המנחה: 3:59
הדלקת נרות: 4:42
שקיעה: 5:00
חומ ב שפט‑שצב
18
יג בשלח
הבדלה: 5:45
חומ ב שצג‑שצו
19
יד


עלות: 5:52
משיכיר: 6:20
הנץ: 7:17
חומ ב שצז‑ת
20
טו ט"ו בשבט

ס“ז ק‘ שמע: 9:43
ס“ז תפילה: 10:32
חצות: 12:10
מנחה גדולה: 12:40
חומ ב תא‑תד
21
טז


מנחה קטנה: 3:02
פלג המנחה: 4:03
שקיעה: 5:04
חומ ב תה‑תח
22
יז


עלות: 5:51
משיכיר: 6:18
הנץ: 7:15
חומ ב תט‑תיב
23
יח

ס“ז ק‘ שמע: 9:43
ס“ז תפילה: 10:32
חצות: 12:11
מנחה גדולה: 12:41
חומ ב תיג‑תטז
24
יט

מנחה קטנה: 3:04
פלג המנחה: 4:06
הדלקת נרות: 4:50
שקיעה: 5:08
חומ ב תיז‑תכ
25
כ יתרו
הבדלה: 5:53
חומ ב תכא‑תכד
26
כא


עלות: 5:48
משיכיר: 6:16
הנץ: 7:12
חומ ב תכה‑תכח
27
כב

ס“ז ק‘ שמע: 9:41
ס“ז תפילה: 10:31
חצות: 12:11
מנחה גדולה: 12:41
חומ ב תכט‑תלב
28
כג


מנחה קטנה: 3:07
פלג המנחה: 4:10
שקיעה: 5:13
חומ ב תלג‑תלו
29
כד


עלות: 5:46
משיכיר: 6:13
הנץ: 7:10
חומ ב תלז‑תמ
30
כה

ס“ז ק‘ שמע: 9:40
ס“ז תפילה: 10:31
חצות: 12:12
מנחה גדולה: 12:42
חומ ב תמא‑תמד
31

© 2002 The AishDas Society.